Formulier voor herroeping

 (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 -          Aan:           Handelsonderneming Tollenaar

                               Hoofdweg 72, 9422AK Smilde

            per email   rma@obspro.nl

 -          Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de aankoop van de volgende producten:      ………………………………………………………….

de levering van de volgende digitale inhoud:   ……………………………………………………….

de verrichting van de volgende dienst:      …………………………………………………………….

herroept/herroepen*

 

-          Besteld op         …………………………………………………………………………………….

 

-          Ontvangen op      ………………………………………………………………………………….

 

-          [Naam consumenten(en)  ……………………………………………………………………….

 

-          [Adres consument(en)]      ……………………………………………………………………….

 

-          [Handtekening consument(en)

 

 

 

……………………………………………………………….

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.