Beoordelingen
Facebook

Kan kan ik IP camera zoeken op het netwerk?

Om de IP camera te vinden in jouw netwerk zijn er vier methoden:

Maak gebruik van de Camera Zoek Tool

Gebruik het meegeleverde IP camera PC programma

Gebruik jouw router

Gebruik een IP adress scanner (verder niet beschreven)

IP Camera Zoek Tool

Om de camera te benaderen moet je dus te weten komen, welk IP nummer de IP camera heeft gekregen. Dit is vrij eenvoudig omdat vrijwel alle fabrikanten hiervoor een programmaatje aanleveren die de camera kan zoeken op netwerk. Deze programmaatjes hebben meestal namen als IP camera Tool, Search Tool en IP Search Utility. De exacte naam is afhankelijk van de fabrikant.

Na het installeren op opstarten van dit zoekprogramma zal je in het zoekvenster de IP camera met zijn IP nummer zien staan mits de camera in hetzelfde netwerk aanwezig is als de PC client.

IP Camera zoektools

Gebruik het meegeleverde Camera programma

Installeer nu eerst het meegeleverde PC programma, voorbeelden zijn Tenvis P2P, WANS PC client en Eminent EASY Pro Play. Gebruik de ingebouwde zoekfunctie om jouw camera te vinden in jouw netwerk

IP Camera zoeken via PC programma

Gebruik de router functionaliteit

Elke router is voorzien van een DHCP functie. Deze service deelt IP nummers uit aan aangesloten apparaten. Deze nummers worden opgeslagen in een tabel die vrijwel altijd kan worden uitgelezen. Door het  camera MAC adres te controleren in de tabel kan het camera IP nummer herleid worden. Dit IP nummer kan je gebruiken om de camera te benaderen, maar altijd in combinatie met het camera poortnummer (zie handleiding camera). Voer het IP nummer in de adresbalk van jouw webbrowser, gevolgd door het poort nummer op de volgende manier.

http://AAA.AAA.AAA.AAA:BBB, hierbij is AAA=IP nummer en BBB=Poortnummer, let goed op de dubbele punt tussen ip en poortnummer

Het mac adress van de camera staat vaak ( niet in alle gevallen) op een sticker van de camera

Voorbeeld DHCP router tabel